Afval

Over het onderzoek

Gemeente Diemen heeft in 2020 het nieuwe Afvalplan ingevoerd. Het idee was om het voor bewoners makkelijker te maken het afval gescheiden aan te bieden. Zo kunnen er meer grondstoffen hergebruikt worden. De gemeente is benieuwd naar de ervaringen van de inwoners over de acties uit het plan. Voor het inzamelen van grofvuil is de gemeente nog ideeën aan het ontwikkelen.

Reacties (respons)

Het onderzoek is uitgevoerd van 4 mei tot en met 21 mei 2023. 342 panelleden zijn uitgenodigd. Uiteindelijk hebben 292 panelleden de vragenlijst ingevuld, wat neerkomt op een respons van 85%. Niet-panelleden hebben ook de mogelijkheid gekregen om de vragenlijst in te vullen. 138 inwoners hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid via een zogenaamde open link. In totaal hebben 430 inwoners deelgenomen aan het onderzoek.

  • 16 t/m 34 jaar: 45 reacties
  • 35 t/m 49 jaar: 105 reacties
  • 50 t/m 64 jaar: 131 reacties
  • 65 jaar en ouder: 141 reacties
  • Onbekend: 8 reacties

Samenvatting van de resultaten

Zes op de tien (62%) respondenten woont in laagbouw. Bijna vier op de tien (37%) woont in een hoogbouwwoning.

Bijna drie kwart (72%) van de respondenten is (zeer) tevreden met de mogelijkheden om hun afval gescheiden aan te bieden in gemeente Diemen.

Bijna alle respondenten scheiden oud papier en karton (93%), glas (85%) en pmd (83%). (Bijna) twee derde scheidt gft (66%).

Het merendeel (83%) heeft een eigen container bij de woning voor groente-, fruit-, en tuinafval (gft). Drie op de tien (28%) gebruikt verzamelcontainers op centrale plekken in wijk voor het gft.

In de maanden oktober t/m april zet acht op de tien (79%) respondenten elke twee weken de gft-container aan de weg. Eén op de acht (12%) doet dit eens in de vier weken. Zeven op de tien (70%) vindt dit precies genoeg. Twee op de tien (21%) vindt het te weinig.

In de maanden mei t/m september wordt de gft-container door zeven op de tien (69%) respondenten elke week aan de weg gezet. Twee op de tien (19%) doet dit elke twee weken. Acht op de tien (81%) vindt het wekelijks aan de weg zetten van de gft-container precies genoeg. Eén op de acht (13%) vindt het te weinig.

Vier op de tien (41%) respondenten vindt dat de gemeente meer ondergrondse containers voor verschillende soorten afval kan aanbieden om te helpen om afval (beter) te scheiden. Ook noemen respondenten, in minder mate, het meer aandacht voor afvalscheiding en recycling geven op scholen (27%) en het starten van lokale projecten om afval te voorkomen en mensen te helpen met scheiding en hergebruik (25%).

Twee derde (65%) van de respondenten brengt het grofvuil naar het Recycleplein. Zes op de tien geeft grofvuil een tweede leven (kringloop of Marktplaats) (63%) of laat het thuis ophalen door Meerlanden (59%).

Vier op de tien (42%) respondenten heeft de afgelopen 12 maanden 2-4 keer grofvuil naar het recycleplein gebracht. Een kwart (23%) heeft dit 5-6 keer gedaan. Vier op de tien (41%) heeft de afgelopen 12 maanden 1 keer grofvuil thuis op laten halen door Meerlanden. Een derde (32%) heeft dit 2-4 keer laten doen.

Twee derde (65%) vindt het niet eerlijk om inwoners te laten betalen voor het ophalen van grofvuil aan huis. Een kwart (23%) is het er wel mee eens.

Bijna de helft (47%) van de respondenten vindt het een goed idee om een maximum te stellen aan het aantal keer gratis ophalen van grofvuil aan huis. Vier op de tien is het hier mee oneens (42%).

Van de respondenten die het tot een bepaalde hoogte eerlijk vinden om inwoners te laten betalen voor het ophalen van grofvuil aan huis, vindt twee derde (65%) dat dit minder dan € 15 moet zijn. Twee op de tien (21%) vindt € 15 – € 20 acceptabel.

Negen op de tien (90%) respondenten vindt het geen goed idee om een maximum te stellen aan het aantal keer gratis brengen van grofvuil bij het recycleplein. Drie kwart (74%) vindt dat het afval brengen naar het recycleplein altijd gratis moet zijn, ook als daardoor de gemeentelijke belasting hoger is.

Wat doen we met de uitkomsten?

We willen iedereen bedanken die de vragenlijst heeft ingevuld. We zijn blij om te horen dat veel bewoners hun afval goed scheiden en tevreden zijn over de mogelijkheden die de gemeente daarvoor geeft. We gaan nog meer communiceren over de mogelijkheden en het belang van afval scheiden. Verder geeft de mening van de deelnemers ons richting bij het uitwerken van maatregelen voor het grofvuil.