Bewonersparticipatie

Mei 2024

De gemeente Barneveld betrekt de inwoners graag bij gemeentelijk beleid, projecten en plannen. Zo hebben panelleden de afgelopen twee jaar meegedacht over onderwerpen als veiligheid of dienstverlening. Ook andere inwoners en belanghebbenden praatten mee, over de herinrichting van straten en pleinen, over bomenbeleid, cultuurnota en de omgevingsvisie.

Nu wil de gemeente graag weten wat de inwoners en panelleden vinden van de inspraakmogelijkheden en van de mate waarin ze worden betrokken bij de activiteiten van de gemeente. Wat doet de gemeente goed? En wat kan beter?

Panelleden en andere inwoners vulden daarover online een vragenlijst in. Het resultaat van het onderzoek neemt de gemeente mee in de tussentijdse evaluatie van het participatiebeleid deze zomer. In het najaar bespreekt de gemeenteraad deze evaluatie.

Uitvoering van het onderzoek

Steekproef Leden van inwonerspanel Barneveld
Methode Online
Uitnodiging Per mail
Veldwerkperiode 18 april t/m 6 mei 2024
Herinnering 2 keer

Alle reacties naar leeftijd

16 t/m 34 jaar 33 10%
35 t/m 49 jaar 62 19%
50 t/m 64 jaar 108 33%
65 jaar en ouder 123 37%
Onbekend 5 2%
Totaal aantal reacties 331

Betrekken van inwoners door de gemeente

%) deelnemers vindt dat het zin heeft om mee te denken, omdat de gemeente de input van inwoners gebruikt om plannen, beleid en projecten beter te maken. 61%

van de deelnemers vindt dat het zin heeft om mee te denken, omdat de gemeente de input van inwoners gebruikt om plannen, beleid en projecten beter te maken.

van de deelnemers vindt niet dat de gemeente zelf haar werk moet doen en wil juist graag betrokken worden. 75%

van de deelnemers vindt niet dat de gemeente zelf haar werk moet doen en wil juist graag betrokken worden.

deelnemers vindt dat de gemeente inwoners niet op tijd betrekt bij plannen, beleid en projecten. 42%

van deelnemers vindt dat de gemeente inwoners niet op tijd betrekt bij plannen, beleid en projecten.

Beoordeling betrekken inwoners

Gemiddeld geven deelnemers de manier waarop de gemeente inwoners betrekt bij het ontwikkelen van nieuw beleid, plannen en projecten een 5,8.

Wat kan de gemeente doen om inwoners beter te betrekken? De volgende antwoorden worden door deelnemers gegeven:

 • Tijdig, helder en meer communiceren
 • Transparant zijn
 • Luisteren naar de behoeftes van inwoners
 • Bewoners beter betrekken en inspraak geven
 • Diverse communicatiekanalen gebruiken

Wat kunnen inwoners zelf doen om de samenwerking met de gemeente goed te laten verlopen? De volgende antwoorden worden door deelnemers gegeven:

 • Reageren op de gemeente
 • Dat is de verantwoordelijkheid van de gemeente

Positieve beoordeling

Deelnemers benoemen dat er waardering is voor de informatieavonden, de gebiedsregisseurs, dat de gemeente de tijd neemt om een weloverwogen beslissing te nemen, de communicatie via huis aan huis brieven en krant en dat de participatie hoog op de agenda staat bij de gemeente.

Meedenken met de gemeente

Meegedacht

van de respondenten is bereid om (misschien) zelf meer digitaal te regelen. 46%

van de deelnemers heeft sinds 2022 wel eens meegedacht met de gemeente over een onderwerp.

dan ook buiten de openingstijden van het gemeentehuis terecht kan (80%) 46%

van de deelnemers heeft niet meegedacht, maar zou dit wel willen.

niet naar het gemeentehuis hoeft te komen (69%). 8%

heeft niet meegedacht met de gemeente, en zou dit ook niet willen.

Meedacht over

van de respondenten is niet bereid om (misschien) zelf meer digitaal te regelen. 43%

van de groep die wel eens heeft meegedacht, dacht mee over veranderingen in straat aan groen, wegen, parkeren.

men graag persoonlijk contact wil 43%

heeft meegedacht over veranderingen in wijk, buurt of dorp over inrichting, bereikbaarheid, groen of parkeren.

en niet (graag) met een computer werkt 28%

heeft meegedacht over veiligheid en openbare orde.

Meegedacht door…

vindt het (heel) belangrijk om meldingen en aanvragen online kunnen regelen in één persoonlijke omgeving op internet in plaats van meerdere digitale loketten. 52%

van de deelnemers die wel eens meegedacht heeft, heeft meegedacht met de gemeente door mee te praten.

vindt het (heel) belangrijk om meldingen en aanvragen online kunnen regelen in één persoonlijke omgeving op internet in plaats van meerdere digitale loketten. 18%

van de deelnemers heeft meegedacht met de gemeente door mee te doen.

Manier van meedenken

vindt het (heel) belangrijk om meldingen en aanvragen online kunnen regelen in één persoonlijke omgeving op internet in plaats van meerdere digitale loketten. 60%

heeft meegedacht via een digitale vragenlijst.

vindt het (heel) belangrijk om meldingen en aanvragen online kunnen regelen in één persoonlijke omgeving op internet in plaats van meerdere digitale loketten. 46%

heeft meegedacht als lid van het inwonerspanel.

vindt het (heel) belangrijk om meldingen en aanvragen online kunnen regelen in één persoonlijke omgeving op internet in plaats van meerdere digitale loketten. 33%

heeft meegedacht tijdens een fysieke bijeenkomst op locatie.

Sinds 2022 niet meegedacht met de gemeente omdat…

van de deelnemers is nooit gevraagd om mee te denken en/of zij nooit een oproep voorbij hebben zien komen. 58%

van de deelnemers is nooit gevraagd om mee te denken en/of zij nooit een oproep voorbij hebben zien komen.

respondenten vindt het (heel) belangrijk om alle gemeentelijke informatie op of via één website te hebben 28%

wist niet dat zij konden meedenken met de gemeente.

In de toekomst meedenken met de gemeente

van de respondenten vindt het belangrijk om de bereikbaarheid van de contactkanalen van de gemeente te verruimen. 74%

van de deelnemers wil in de toekomst graag meedenken over veranderingen in de wijk, buurt of dorp over inrichting, bereikbaarheid, groen of parkeren.

van de respondenten vindt het belangrijk om de bereikbaarheid van de contactkanalen van de gemeente te verruimen. 72%

wil in de toekomst graag meedenken over veranderingen in de straat aan groen, wegen of parkeren.

van de respondenten vindt het belangrijk om de bereikbaarheid van de contactkanalen van de gemeente te verruimen. 52%

van de deelnemers wil graag meedenken over bouwprojecten in de straat, buurt of dorp.

van de respondenten vindt het belangrijk om de bereikbaarheid van de contactkanalen van de gemeente te verruimen. 51%

wil in de toekomst graag meedenken over veiligheid en openbare orde.

Meedenken door

Digitale nieuwsbrief van de gemeente 38%

van de deelnemers wil in de toekomst met de gemeente meedenken over een belangrijk onderwerp door mee te praten.

wil meedenken door mee te doen 25%

wil meedenken door mee te doen.

wil meedenken door mee te doen 24%

wil meedenken door mee te beslissen.

Frequentie meedenken

deelnemers wil ieder kwartaal meedenken over een voor hen belangrijk onderwerp. 44%

van de deelnemers wil ieder kwartaal meedenken over een voor hen belangrijk onderwerp.

Gemeentenieuws op donderdag in de Barneveldse Krant 31%

wil graag maandelijks meedenken.

Manier van meedenken

vindt de informatie van de gemeente volledig. 63%

van de deelnemers wil het liefst meedenken met de gemeente via een digitale vragenlijst.

vindt de informatie begrijpelijk 46%

van de deelnemers wil het liefst meedenken met de gemeente als lid van het inwonerspanel.

actueel 43%

van de deelnemers wil het liefst meedenken met de gemeente tijdens een fysieke bijeenkomst op locatie.

Belangrijk bij het meedenken

geeft aan op de hoogte te zijn van belangrijke gebeurtenissen, aankondigingen en beslissingen van de gemeente via de huidige communicatiemiddelen 77%

van de deelnemers vindt het belangrijk dat er duidelijkheid is vanuit de gemeente zodat inwoners weten wat ze kunnen verwachten.

Vier op de tien (40%) is dit niet, maar zou dit wel willen. 71%

vindt het belangrijk dat de gemeente open staat voor ideeën en meningen van deelnemers.

Vier op de tien (40%) is dit niet, maar zou dit wel willen. 68%

vindt een duidelijke terugkoppeling belangrijk over wat er met de inbreng is gedaan en waarom.

Inwonersinitiatief

Bekendheid initiatief

Digitale nieuwsbrief van de gemeente 37%

van de deelnemers wist dat het mogelijk is om als inwoner een inwonersinitiatief in te dienen bij de gemeente, maar heeft dit (nog) niet gedaan.

wil meedenken door mee te doen 34%

wist niet dat dit bestond, maar zou dit wel willen doen.

wil meedenken door mee te doen 19%

deelnemers wist niet dat het bestond en zou dit ook niet willen doen.

Waardering initiatief

Gemiddeld geven deelnemers die al eens een inwonersinitiatief hebben ingediend de tevredenheid over hoe de gemeente is omgegaan met hun initiatief een 6,2

Onderwerpen

Digitale nieuwsbrief van de gemeente 42%

van de deelnemers wil wel eens een initiatief indienen over de inrichting van de straat.

wil meedenken door mee te doen 41%

wil wel eens een initiatief indienen over openbaar groen en groenonderhoud .

wil meedenken door mee te doen 31%

wil wel eens een initiatief indienen over het vergroten van de leefbaarheid van straat of buurt.

Nodig van de gemeente

deelnemers wil ieder kwartaal meedenken over een voor hen belangrijk onderwerp. 44%

van de deelnemers heeft een vast contactpersoon bij de gemeente nodig voor informatie, hulp en advies.

Gemeentenieuws op donderdag in de Barneveldse Krant 36%

heeft een online platform met informatie/veel gestelde vragen/stappenplan nodig.

Gemeentenieuws op donderdag in de Barneveldse Krant 20%

van de deelnemers wil graag financiële ondersteuning van de gemeente.

Wat doen we met de uitkomsten?

 • De tevredenheid over de participatietrajecten is niet overal even groot. De gemeente blijft investeren in training en coaching van de medewerkers zodat zij ervoor kunnen zorgen dat de tevredenheid over de hele linie toeneemt.
 • De gemeente blijft de inwoners stimuleren zo veel mogelijk deel te nemen aan participatietrajecten.
 • Om deelname aan participatietrajecten te bevorderen zet de gemeente meer verschillende media in.
 • De gemeente blijft bevorderen dat vooraf helder is wat de participatiedeelnemers kunnen verwachten en dat ze achteraf goed worden geïnformeerd over wat er met hun bijdrage is gebeurd.
 • De gemeentelijke omgang met inwonersinitiatieven is nog in ontwikkeling. De gemeente onderzoekt op dit moment hoe ze deze initiatieven op de beste manier kan stimuleren en begeleiden.