Inwonersinitiatieven

December 2023

Inwoners van Diemen hebben vaak goede ideeën of initiatieven om hun buurt te verbeteren. De gemeente Diemen wil haar inwoners hierin graag ondersteunen. Niet iedereen weet wat voor mogelijkheden er zijn en waar ze met hun ideeën terecht kunnen. De gemeente Diemen wil graag van haar inwoners weten waar dit proces nog verbeterd kan worden.

In opdracht van gemeente Diemen heeft het onderzoeksbureau Research 2Evolve een onderzoek uitgevoerd onder de leden van het inwonerspanel om dit te weten te komen. Niet-panelleden hebben de vragenlijst via de open link ingevuld.

Uitvoering van het onderzoek

Steekproef Leden van inwonerspanel Diemen
Methode Online/Open link
Uitnodiging Per mail/Face to face
Veldwerkperiode 16 november t/m 3 december 2023
Herinnering 2 keer

Alle reacties naar leeftijd

Aantal   %

16 t/m 34 jaar 50 13%
35 t/m 49 jaar 83 22%
50 t/m 64 jaar 106 28%
65 jaar en ouder 127 34%
Onbekend 13 3%
Totaal aantal reacties 379

Inwonersinitiatieven

Meehelpen en meedenken

van de respondenten wil graag meehelpen of meedenken met hun buurtbewoners om de buurt mooier, gezelliger of veiliger te maken 73%

wil graag meehelpen of meedenken met hun buurtbewoners om de buurt mooier, gezelliger of veiliger te maken.

van de respondenten wil graag meehelpen of meedenken met hun buurtbewoners om de buurt mooier, gezelliger of veiliger te maken 24%

staat hier neutraal tegenover

van de respondenten wil graag meehelpen of meedenken met hun buurtbewoners om de buurt mooier, gezelliger of veiliger te maken 1%

wil niet meehelpen of meedenken

Het liefst wordt er meegedacht/geholpen over:

Groen

Groen 65%

Veiligheid

Veiligheid 48%

Duurzaamheid

Duurzaamheid 45%

Sociale activiteiten

Sociale activiteiten 40%

Een idee voor de buurt

een direct contactpersoon bij de gemeente 70%

heeft wel eens een idee gehad om hun buurt mooier, gezelliger of veiliger te maken.

31% van de deelnemers met een idee nam contact op met de gemeente:

een direct contactpersoon bij de gemeente 41%

deed dit via een direct contactpersoon bij de gemeente.

via het algemene e-mailadres 36%

nam contact op via het algemene e-mailadres.

Vingers typen op laptop

Het merendeel (83%) van de ideeën is niet uitgevoerd omdat:

Zelf niets mee gedaan

Niet met de gemeente gedeeld

Nog in behandeling bij de gemeente

Niet weten waar men terecht kon bij de gemeente

Geen reactie ontvangen van de gemeente

Bekend met hulp gemeente

%) wist niet dat de gemeente Diemen kan helpen om ideeën waar te maken. 62%

wist niet dat de gemeente Diemen kan helpen om ideeën waar te maken.

Gewenste ondersteuning:

Financiële steun 45%

zou graag financiële steun willen.

Informatie geven (over bijvoorbeeld vergunning) 44%

zou graag informatie willen ontvangen (over bijvoorbeeld vergunning).

Bieden van praktische hulp (bijvoorbeeld een ruimte beschikbaar stellen) 43%

ontvangt graag praktische hulp (bijvoorbeeld een ruimte beschikbaar stellen).

Het liefst in contact met de gemeente over initiatieven via:

de website van de gemeente 27%

de website van de gemeente.

e-mail 24%

e-mail.

een speciale website/platform 21%

speciale website/platform.

Evenementen

De volgende evenementen zijn door de respondenten het meest bezocht en worden als volgt beoordeeld:

Diemerfestijn 60%

heeft het Diemerfestijn bezocht en beoordeeld deze met een 7,4.

Sinterklaasintocht 42%

heeft de Sinterklaasintocht bezocht en beoordeeld deze met een 7,4.

Gemeentedag 24%

heeft de Gemeentedag bezocht en beoordeeld deze met een 7,8.

Wat doen we met de uitkomsten?

De uitkomsten van dit onderzoek zijn meegenomen om het proces voor inwonersinitiatieven te verbeteren. Er is nu een online plek met meer informatie over inwonersinitiatieven: www.diemen.nl/idee. U vindt daar meer informatie over het proces en de spelregels. Ook staat er beschreven hoe u uw groene, duurzame of sociale initiatief kunt indienen.