Kunst en cultuur

April 2024

Kunst en cultuur zijn een breed begrip. Ze hebben voor iedereen een eigen betekenis. Je kunt hierbij denken aan muziek maken, dansen, schilderen, literatuur, schrijven, toneelspelen of fotograferen. Of aan het bestuderen van de lokale geschiedenis of als vrijwilliger actief zijn bij een museum. Andere voorbeelden zijn het bezoeken van een evenement, concert, theatervoorstelling, film, expositie, kunstmanifestatie of lezing.

Veel inwoners zijn cultureel actief. Ze zijn actief of ze nou jong zijn of oud, dit in hun eentje doen of bij een vereniging. Cultuur kan op veel manieren worden geuit of georganiseerd. Van fanfare tot jazz, van carnavalsvereniging tot schuttersgilde, van oudheidkundig museum tot historische vereniging, van leesclubs tot bibliotheek en van monumenten tot hedendaagse kunst. Deze vragenlijst richt zich op alle uitingsvormen van kunst en cultuur. We bedoelen daarmee amateurkunst, cultuuronderwijs, podiumkunsten, beeldende kunst, cultureel en immaterieel erfgoed, literatuur, media en volkscultuur.

Op 28 maart 2023 heeft de gemeenteraad van Heusden de visie ‘Kracht voor cultuur’ vastgesteld. Om het kunst- en cultuurbeleid goed te kunnen uitvoeren, vragen we de mening van inwoners. We zijn benieuwd hoe zij kunst en cultuur in de gemeente Heusden ervaren. Wat zijn de behoeften hierin? Behalve aan inwoners vragen we ook verschillende verenigingen, organisaties en aanbieders van accommodaties om hun mening.

Uitvoering van het onderzoek

Steekproef Leden van inwonerspanel Heusden
Methode Online/Open link
Uitnodiging Per mail
Veldwerkperiode 11 maart t/m 1 april 2024
Herinnering  2 keer

Alle reacties naar leeftijd

16 t/m 34 jaar 18 4%
35 t/m 49 jaar 79 16%
50 t/m 64 jaar 132 26%
65 jaar en ouder 215 43%
Onbekend 56 11%
Totaal aantal reacties 500

Kunst en cultuur in gemeente Heusden

respondenten willen meedenken over onderwerpen waar de gemeente mee bezig is 72%

van de deelnemers weet (enigszins) wat er in gemeente Heusden te doen is op het gebied van kunst en cultuur.

Wil graag meedenken door mee te praten 16%

van de deelnemers weet dit niet, maar zou dit wel willen.

Waar informatie gevonden?

Ik heb nooit een oproep voorbij zien komen 56%

heeft informatie gevonden via sociale media.

Dat is mij nooit gevraagd 44%

weet wat er te doen is op het gebied van kunst en cultuur door de krant (o.a. Brabants Dagblad en Heusdens weekblad).

wist niet dat het kon 41%

heeft informatie gevonden over kunst en cultuur in Heusden via websites van verenigingen en organisaties.

Andere informatiebronnen zijn:

  • Heusden.nieuws.nl
  • Borden langs de weg

Voorkeur kanalen?

Ik heb nooit een oproep voorbij zien komen 55%

wil graag via sociale media geïnformeerd worden over wat er te doen is op het gebied van kunst en cultuur in Heusden.

Veranderingen in mijn wijk, buurt of dorp over inrichting, bereikbaarheid, groen of parkeren 43%

van de deelnemers wil graag geïnformeerd worden via de krant (o.a. Brabants Dagblad en Heusdens weekblad).

Veiligheid en openbare orde 40%

geeft de voorkeur aan websites van gemeente Heusden om geïnformeerd te worden.

Andere informatiebronnen zijn:

  • Heusden.nieuws.nl
  • Nieuwsbrieven via e-mail
  • (Digitale) borden

Manier van betrokkenheid

Op welke manier zijn deelnemer betrokken bij kunst en cultuur in gemeente Heusden?

een website waar men informatie kan vinden met een online platform waar digitaal meegedacht en meegepraat kan worden 54%

van de deelnemers is als bezoeker betrokken bij kunst en cultuur in gemeente Heusden.

Inwonerspanel 21%

is als (bestuurs)lid betrokken.

Inwonerspanel 24%

van de deelnemers doet niets met kunst en cultuur in gemeente Heusden.

Bereid om te reizen

 

wil terugkoppeling ontvangen over de uitkomsten van een participatie traject waaraan men heeft deelgenomen 91%

van de deelnemers is (misschien) bereid om voor culturele activiteiten naar een ander dorp in de gemeente Heusden te reizen.

via een nieuwsbrief 9%

van de deelnemers is hier niet toe bereid.

Voorzieningen/activiteiten bezocht

wil terugkoppeling ontvangen over de uitkomsten van een participatie traject waaraan men heeft deelgenomen 44%

heeft de afgelopen 12 maanden de bibliotheek bezocht.

via een nieuwsbrief 42%

heeft kleinschalige culturele evenementen bezocht.

via schriftelijk/brief 35%

heeft de afgelopen 12 maanden historisch erfgoed bezocht.

Belangrijke voorzieningen en activiteiten

Welke voorzieningen/activiteiten moeten aanwezig zijn in gemeente Heusen?

een website waar men informatie kan vinden met een online platform waar digitaal meegedacht en meegepraat kan worden 73%

van de deelnemers vindt dat er een bibliotheek aanwezig moet zijn in gemeente Heusden.

Inwonerspanel 67%

vindt het belangrijk dat het verenigingsleven aanwezig is in de gemeente.

Inwonerspanel 66%

van de deelnemers ziet graag kleinschalige evenementen in de gemeente.

Waardering culturele voorzieningen en activiteiten

De bibliotheek scoort gemiddeld een 7,8

Het verenigingsleven wordt gewaardeerd met een 7,7

Het historisch erfgoed in gemeente Heusden krijgt gemiddeld een 7,5

De laagste waardering is voor het lokaal museum (6,2), film (6,3) en kunst in de openbare ruimte (6,3).

Culturele voorzieningen/activiteiten die worden gemist

wil terugkoppeling ontvangen over de uitkomsten van een participatie traject waaraan men heeft deelgenomen 65%

van de deelnemers mist niets in het aanbod van culturele voorzieningen en activiteiten in Heusden.

via een nieuwsbrief 35%

van de deelnemers mist wel iets. Zij missen vooral:

  • Culturele activiteiten voor jongeren
  • Cultureel centrum of ontmoetingsruimte
  • Diversiteit van evenementen en voorstellingen

Mogelijkheden om mee te doen met kunst en cultuur

wil terugkoppeling ontvangen over de uitkomsten van een participatie traject waaraan men heeft deelgenomen 57%

van de deelnemers vindt dat de gemeente Heusden genoeg mogelijkheden biedt om mee te doen met kunst en cultuur.

via een nieuwsbrief 15%

vindt niet dat de gemeente voldoende mogelijkheden biedt om mee te doen met kunst en cultuur.

Deelnemers zien graag meer initiatief vanuit de gemeente.

Ook zijn er financiële belemmeringen voor deelname aan kunst en cultuur.

Er onduidelijkheid over toegankelijkheid van voorzieningen voor mensen met beperkingen.

 

Hoe kunnen deelnemers (nog) meer genieten van of meedoen aan kunst en cultuur in gemeente Heusden?

een website waar men informatie kan vinden met een online platform waar digitaal meegedacht en meegepraat kan worden 46%

van de deelnemers kan (nog) meer genieten van of meedoen aan kunst en cultuur als het aanbod beter bekend is.

Inwonerspanel 23%

zou (nog) meer kunnen genieten als de prijzen lager zijn.

Inwonerspanel 10%

van de deelnemers zou (nog) meer kunnen genieten als het aanbod meer op elkaar is afgestemd.

Aandacht voor cultuur(onderwijs) en historisch erfgoed

wil terugkoppeling ontvangen over de uitkomsten van een participatie traject waaraan men heeft deelgenomen 91%

van de deelnemers vindt het belangrijk dat kinderen op de basisschool en middelbare school in aanraking komen met cultuur.

via een nieuwsbrief 34%

vindt dat hier op dit moment op scholen in gemeente Heusden al voldoende aandacht voor is.

via een nieuwsbrief 26%

vindt dat er onvoldoende aandacht is op scholen.

wil terugkoppeling ontvangen over de uitkomsten van een participatie traject waaraan men heeft deelgenomen 58%

van de deelnemers vindt aandacht voor kunst in de openbare ruimte in de gemeente Heusden belangrijk.

via een nieuwsbrief 51%

van de deelnemers vindt dat er voldoende aandacht is voor historisch erfgoed in de gemeente Heusden.

Ideeën voor meer kunst en cultuur in gemeente Heusden

Subsidie: Er is vraag naar subsidie en ondersteuning voor kunst- en cultuurverenigingen

Informatievoorziening: Deelnemers zien graag een betere informatievoorziening over activiteiten en aanbod. Dit kan door coördinatie en centralisatie van activiteiten via een gemeentelijke website of cultuurkrant.

Toegankelijkheid en betaalbaarheid: Deelnemers benoemen dat kunst en cultuur toegankelijker en betaalbaarder moet worden, vooral voor kinderen en mensen met beperkte middelen.

Natuur: Er wordt geopperd om natuurbeleving te integreren in het cultuuraanbod.

Kunsteducatie: Deelnemers zien graag dat kunsteducatie gestimuleerd wordt, vooral op jonge leeftijd.

Lokale kunst: Er is vraag naar meer aandacht voor lokale kunstenaars en exposities in de openbare ruimte.

Ontmoetingsplekken: Deelnemers zien graag ontmoetingsplekken en culturele centra, zoals een stadhuis of gemeenschapshuis.