Dienstverlening en communicatie

September 2023

Gemeente Barneveld wil graag weten hoe inwoners het contact met de gemeente ervaren en waar de dienstverlening en communicatie nog verbeterd kan worden. In opdracht van gemeente Barneveld heeft het onderzoeksbureau Research 2Evolve een onderzoek uitgevoerd onder de leden van het inwonerspanel om te weten te komen hoe inwoners dit ervaren.

Uitvoering van het onderzoek

Steekproef Leden van inwonerspanel Barneveld
Methode Online
Uitnodiging Per mail
Veldwerkperiode 15 september t/m 1 oktober 2023
Herinnering 2 keer

Alle reacties naar leeftijd

16 t/m 34 jaar 25 7%
35 t/m 49 jaar 86 23%
50 t/m 64 jaar 137 36%
65 jaar en ouder 129 34%
Totaal aantal reacties 377

Contact met gemeente

Contact

respondenten heeft de afgelopen 12 maanden contact gehad met gemeente Barneveld 62%

respondenten heeft de afgelopen 12 maanden contact gehad met gemeente Barneveld.

Manier van contact*

Website van de gemeente www.barneveld.nl 60%

heeft contact gehad via de website van de gemeente www.barneveld.nl

Balie van het gemeentehuis 44%

via de balie van het gemeentehuis.

E-mail 33%

had via e-mail contact.

*Doordat er meerdere antwoorden mogelijk zijn, is de som van de resultaten niet precies 100%.

Beoordeling dienstverlening

De respondenten beoordelen de dienstverlening van de gemeente gemiddeld met een 7,1.

Respondenten vinden dat de gemeente aan de volgende zaken prioriteit moet geven in haar dienstverlening:

Snellere afhandeling van (aan)vragen en meldingen 37%

wil graag een snellere afhandeling van (aan)vragen en meldingen.

Meer meedenken door de gemeente 25%

wil dat de gemeente meer meedenkt.

Eenvoudigere dienstverlening 25%

van de respondenten wil een eenvoudigere dienstverlening.

Zelf digitaal regelen

Redenen bereid

van de respondenten is bereid om (misschien) zelf meer digitaal te regelen. 86%

van de respondenten is bereid om (misschien) zelf meer digitaal te regelen.

dan ook buiten de openingstijden van het gemeentehuis terecht kan (80%) 80%

kan dan ook buiten de openingstijden van het gemeentehuis terecht.

niet naar het gemeentehuis hoeft te komen (69%). 69%

is bereid om digitaal meer te regelen zodat zij niet naar het gemeentehuis hoeven te komen.

Redenen niet bereid

van de respondenten is niet bereid om (misschien) zelf meer digitaal te regelen. 11%

van de respondenten is niet bereid om (misschien) zelf meer digitaal te regelen.

men graag persoonlijk contact wil 74%

wil graag persoonlijk contact.

en niet (graag) met een computer werkt 32%

werkt niet (graag) met een computer.

Gemeentelijke informatie via één website

respondenten vindt het (heel) belangrijk om alle gemeentelijke informatie op of via één website te hebben 89%

van de respondenten vindt het (heel) belangrijk om alle gemeentelijke informatie op of via één website te hebben.

Persoonlijke omgeving

vindt het (heel) belangrijk om meldingen en aanvragen online kunnen regelen in één persoonlijke omgeving op internet in plaats van meerdere digitale loketten. 83%

vindt het (heel) belangrijk om meldingen en aanvragen online kunnen regelen in één persoonlijke omgeving op internet in plaats van meerdere digitale loketten.

Berichtenbox

vindt het (heel) belangrijk om meldingen en aanvragen online kunnen regelen in één persoonlijke omgeving op internet in plaats van meerdere digitale loketten. 57%

vindt het belangrijk om de berichten van de gemeente Barneveld te kunnen ontvangen in hun berichtenbox van de rijksoverheid.

Contact

Bereikbaarheid

van de respondenten vindt het belangrijk om de bereikbaarheid van de contactkanalen van de gemeente te verruimen. 53%

van de respondenten vindt het belangrijk om de bereikbaarheid van de contactkanalen van de gemeente te verruimen.

Wachttijden

vindt het belangrijk om de wachttijden op de contactkanalen te verkorten. 74%

vindt het belangrijk om de wachttijden op de contactkanalen te verkorten.

Direct antwoord en contact

respondenten vindt het (heel) belangrijk om alle gemeentelijke informatie op of via één website te hebben 65%

vindt het belangrijk om direct een antwoord op een vraag te krijgen in plaats van een terugbelverzoek of doorverbonden te worden.

respondenten vindt het (heel) belangrijk om alle gemeentelijke informatie op of via één website te hebben 86%

vindt het direct contact kunnen leggen met de behandeld medewerker (heel) belangrijk.

Communicatie

Communicatiemiddelen

Gemeentenieuws op donderdag in de Barneveldse Krant 65%

maakt gebruik van het gemeentenieuws op donderdag in de Barneveldse Krant.

Gemeentenieuws op donderdag in de Barneveldse Krant 53%

gebruikt de website van de gemeente om op de hoogte te blijven.

Digitale nieuwsbrief van de gemeente 29%

gebruikt de digitale nieuwsbrief van de gemeente.

Voorkeur informatie

Digitale nieuwsbrief van de gemeente 43%

ontvangt het liefst informatie via een digitale nieuwsbrief.

Gemeentenieuws op donderdag in de Barneveldse Krant 24%

geeft de voorkeur aan het gemeentenieuws op donderdag in de Barneveldse Krant.

Zes op de tien (59%) geeft aan de informatie die men nodig heeft van de gemeente makkelijk te kunnen vinden.

Informatie

vindt de informatie van de gemeente volledig. 40%

vindt de informatie van de gemeente volledig. 47% heeft hier geen uitgesproken mening over en oordeelt neutraal.

vindt de informatie begrijpelijk 66%

van de respondenten vindt de informatie begrijpelijk.

actueel 62%

vindt de betrouwbaar.

actueel 60%

vindt de informatie actueel.

Communicatiemiddelen

vindt de informatie interessant voor zichzelf 48%

vindt de informatie interessant voor zichzelf.

kwart (26%) geeft aan dat de informatie hen aanzet tot actie 26%

geeft aan dat de informatie hen aanzet tot actie.

heeft hier geen uitgesproken mening over en oordeelt neutraal. 65%

heeft hier geen uitgesproken mening over en oordeelt neutraal.

Voorkeur informatie

geeft aan op de hoogte te zijn van belangrijke gebeurtenissen, aankondigingen en beslissingen van de gemeente via de huidige communicatiemiddelen 54%

geeft aan op de hoogte te zijn van belangrijke gebeurtenissen, aankondigingen en beslissingen van de gemeente via de huidige communicatiemiddelen.

Vier op de tien (40%) is dit niet, maar zou dit wel willen. 40%

is hier niet van op de hoogte, maar zou dit wel willen.

Beoordeling communicatiemiddelen

De communicatiemiddelen van de gemeente worden met een 6,8 beoordeeld.

Wat doen we met de uitkomsten?

De aandachtspunten die het inwonerspanel noemt voor verbetering van de dienstverlening passen naadloos in de meerjarige doelstellingen van de gemeente Barneveld:

  • Vraag van de burger staat centraal in onze dienstverlening
  • De dienstverlening is digitaal waar het kan
  • Persoonlijk contact in onze dienstverlening waar nodig

De prioriteiten die het inwonerspanel schetst, maken onderdeel uit van de verbeteringen die we in 2024 willen doorvoeren, zoals een snellere afhandeling van (aan)vragen en meldingen en eenvoudigere dienstverlening.

Door dit onderzoek heeft de gemeente een beter beeld gekregen hoe inwoners de gemeentelijke informatievoorziening via de verschillende communicatiekanalen beoordelen. De uitkomsten van het onderzoek gebruikt de gemeente om de informatievoorziening en de inzet van de verschillende communicatiekanalen op onderdelen te verbeteren.