Omgevingsvisie

Maart 2023

De gemeente Barneveld werkt sinds 2020 aan een Omgevingsvisie Barneveld 2040. Daarin komen de ambities en opgaven voor de leefomgeving op de lange termijn. We maken deze visie samen met bewoners, ondernemers en organisaties. In opdracht van gemeente Barneveld heeft het onderzoeksbureau Research 2Evolve een onderzoek uitgevoerd onder de leden van het inwonerspanel om te weten te komen wat inwoners belangrijk vinden. Niet-panelleden hebben tevens de mogelijkheid gekregen om via de open link de vragenlijst online in te vullen.

Uitvoering van het onderzoek

Steekproef Leden van inwonerspanel Barneveld
Methode Online/Open link
Uitnodiging Per mail/Face to face
Veldwerkperiode 7 maart t/m 3 april 2023
Herinnering 2 keer

Alle reacties naar leeftijd

Jonger dan 24 jaar 32 6%
25 t/m 39 jaar 95 17%
40 t/m 64 jaar 290 51%
65 jaar en ouder 147 26%
Totaal aantal reacties 564

Omgevingsvisie 2040

Informatiepagina

heeft de informatiepagina bekeken 56%

van de respondenten heeft de informatiepagina over de omgevingsvisie 2040 bekeken

Bekendheid

was voor het onderzoek al bekend met de omgevingsvisie 2040. 41%

was voor het onderzoek al bekend met de omgevingsvisie 2040.

Wonen en werken in 2040

Wonen

dat er meer woningen met eigen tuin zijn 50%

van de respondenten denkt dat er meer woningen met eigen tuin zijn.

denkt meer hoogbouw en meer ruimte. 33%

denkt dat er meer hoogbouw en meer ruimte zal zijn.

Werken

denkt dat er meer doeners zijn 42%

denkt dat er meer doeners zijn.

dat er in 2040 meer thuiswerkers zijn 24%

van de respondenten denkt dat er in 2040 meer thuiswerkers zijn.

Vingers typen op laptop

Winkels in 2040

Van de respondenten die in de kern Barneveld wonen vindt:

dat in 2040 ieder dorp zijn winkels moet hebben 47%

dat in 2040 ieder dorp zijn winkels moet hebben.

Een derde (33%) vindt dat de winkels vooral in Barneveld moeten zitten. Van de respondenten die in de overige kernen wonen vindt drie kwart (75%) dat ieder dorp zijn winkels moet hebben. Eén op de zes (17%) vindt dat de winkels vooral in Barneveld moeten zitten.

Natuur en landbouw in 2040

Natuur versus landbouw in 2024

heeft de informatiepagina bekeken 41%

van de respondenten denkt vindt dat we in 2040 vooral natuur hebben en landbouw erbij.

denkt dat we vooral landbouw hebben met natuur erbij 34%

denkt dat we vooral landbouw hebben met natuur erbij.

Eén op de acht (13%) respondenten denkt dat er in 2040 vooral intensieve landbouw zal zijn. Twee derde (67%) ziet in 2040 meer natuur inclusieve landbouw.

Reizen en verkeer in 2040

Reizen

denkt dat er weinig ruimte voor auto’s is en een nagenoeg gelijk aandeel (35%) denkt dat er veel ruimte voor auto’s voor de deur is. 38%

van de respondenten denkt dat er weinig ruimte voor auto’s is. .

denkt dat er weinig ruimte voor auto’s is en een nagenoeg gelijk aandeel (35%) denkt dat er veel ruimte voor auto’s voor de deur is. 35%

denkt dat er veel ruimte voor auto’s voor de deur is.

Verkeer

via een rondweg buiten het dorp omgeleid worden 83%

van de respondenten vindt dat het verkeer via een rondweg buiten het dorp omgeleid moet worden.

Bedrijventerreinen in 2040

Soort bedrijven terreinen:

Jongeren die in de criminaliteit belanden: 22%

denkt dat er in 2040 grote bedrijventerreinen zijn.

denkt dat er meer verzamelgebouwen zijn 44%

denkt dat er meer verzamelgebouwen zullen zijn in 2040.

Drie op de tien (29%) oordeelt neutraal en vindt dat ze elkaar in balans houden.

Gezondheid en sporten in 2040

Gezondheid

vindt dat de gemeente de gezondheid moet stimuleren 45%

van de respondenten vindt dat de gemeente de gezondheid moet stimuleren.

vindt dat inwoners zelf moeten weten hoe gezond ze leven en dat de gemeente meer de gezondheid moet bespreken en moet aanmoedigen. 31%

vindt dat inwoners zelf moeten weten hoe gezond ze leven en dat de gemeente meer de gezondheid moet bespreken en moet aanmoedigen.

Sporten

van de respondenten voor sporten dichtbij huis 65%

van de respondenten geeft de voorkeur voor sporten dichtbij huis.

heeft de voorkeur voor sporten in Barneveld dan wel verder van huis in een grote sportaccommodatie aan de rand van Barneveld. 14%

heeft de voorkeur voor sporten in Barneveld dan wel verder van huis in een grote sportaccommodatie aan de rand van Barneveld.

Normen in 2040

Wat de betreft het hanteren van normen vindt:

dat de gemeente alleen moet uitgaan van de eigen normen. 38%

van de respondenten dat de gemeente alleen moet uitgaan van de eigen normen.

vindt dat de gemeente alleen moet uitgaan van de landelijke normen. Een kwart (27%) oordeelt neutraal en heeft geen uitgesproken mening. 31%

vindt dat de gemeente alleen moet uitgaan van de landelijke normen.

Een kwart (27%) oordeelt neutraal en heeft geen uitgesproken mening.

Wat doen we met de uitkomsten?

Door dit onderzoek heeft de gemeente een beter beeld gekregen over wat de inwoners van Barneveld belangrijk vinden voor de toekomst van de gemeente Barneveld. De uitkomsten van het inwonerspanel zijn samen met de gespreksavonden gebruikt als input voor het voorkeursscenario van de omgevingsvisie. Tevens zal deze input ook worden gebruikt voor de uiteindelijke omgevingsvisie. Het heeft de gemeente erg geholpen om erachter te komen wat de inwoners van de gemeente Barneveld belangrijk vinden. Dankzij dit onderzoek hopen we als gemeente een omgevingsvisie op te stellen waar Barnevelders zich in kunnen herkennen.