Communicatie

Over het onderzoek

Gemeente Blaricum is benieuwd naar de mening van haar inwoners over de communicatie vanuit de gemeente. Met deze input kunnen zij de berichtgeving vanuit de gemeente verbeteren. In opdracht van gemeente Blaricum heeft het onderzoeksbureau Research 2Evolve een onderzoek uitgevoerd onder de leden van het inwonerspanel.

Reacties (respons)

Het onderzoek is uitgevoerd van 25 juli tot en met 11 september 2022. 579 panelleden zijn uitgenodigd. Uiteindelijk hebben 316 panelleden de vragenlijst ingevuld, wat neerkomt op een respons van 55%. Niet-panelleden hebben ook de mogelijkheid gekregen om de vragenlijst in te vullen. 6 inwoners hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid via een zogenaamde open link. In totaal hebben 322 inwoners deelgenomen aan het onderzoek.

Aantal reacties (respons) naar leeftijd:

  • 16 t/m 34 jaar: 8 reacties
  • 35 t/m 49 jaar: 62 reacties
  • 50 t/m 64 jaar: 99 reacties
  • 65 jaar en ouder: 153 reacties

Samenvatting van de resultaten

Bijna iedereen (97%) vindt het belangrijk om op de hoogte te zijn van ontwikkelingen in het dorp.

Deelnemers gebruiken met name de grote uitgave van het gemeentenieuws (89%), de kleine uitgave (60%) en de website van gemeente Blaricum (38%) om op de hoogte te blijven.

De meest interessante onderwerpen die de gemeente ‘post’ op de Facebookpagina zijn volgens de deelnemers wegwerkzaamheden (89%), bouwprojecten (81%) en posts over veiligheid (79%).

Zeven op de tien (70%) deelnemers volgt de facebookpagina van gemeente Blaricum niet. Van de deelnemers die de Facebookpagina wel volgen, geeft ruim de helft aan niets te missen.

Bijna iedereen (97%) leest (bijna) elke maand het gemeentenieuws in de hei en wei.

De kleine uitgave van het gemeentenieuws die elke maand huis-aan-huis wordt bezorgd, wordt door negen op de tien (90%) (bijna) elke maand gelezen.

Twee derde (65%) vindt de kleine uitgave van het gemeentenieuws een zinvolle toevoeging op de grote uitgave van het gemeentenieuws in de hei en wei. Een kwart (27%) oordeelt hier neutraal over.

De meest interessante onderwerpen die in het gemeentenieuws in de hei en wei en in de kleine uitgave staan, zijn volgens de deelnemers, bouwprojecten (82%), wegwerkzaamheden (77%) en vergunningen (77%).

Vier op de tien (41%) deelnemers mist niets in de grote en kleine uitgave van het gemeentenieuws. Door de deelnemers die wel iets missen (31%) wordt er onder andere politiek nieuws en de planning van onderhoud van groen en wegen genoemd.

Zeven op de tien (70%) deelnemers zou zich (misschien) op de grote uitgave het gemeentenieuws abonneren als het alleen digitaal te lezen zou zijn. Een kwart (25%) zou dit niet doen.

Twee derde (66%) deelnemers zou zich (misschien) op de kleine uitgave het gemeentenieuws abonneren als het alleen digitaal te lezen zou zijn. Drie op de tien (28%) zou dit niet doen.

Van de deelnemers die het gemeentenieuws (de grote en kleine uitgave) niet digitaal willen lezen, zou zes op de tien (62%) zich (misschien) abonneren op de papieren versie van het gemeentenieuws.

Zeven op de tien (71%) vindt het een goed idee als het gemeentenieuws één keer in de maand in de brievenbus komt waarbij de grote en de kleine uitgave van het gemeentenieuws worden samengevoegd. Genoemde voordelen zijn onder andere beter voor het milieu, papierbesparing, efficiënter en kostenbesparing. Deelnemers die het geen goed idee vinden (15%), noemen als nadelen onder andere dat het nieuws niet meer actueel is en de kans groter is dat het nieuws aan de aandacht ontsnapt.

Deelnemers beoordelen de grote uitgave van het gemeentenieuws in het algemeen met een 7,8.

Drie kwart (77%) bekijkt weleens de officiële bekendmakingen en kennisgevingen. Dit wordt met name in de grote uitgave van het gemeentenieuws in de hei en wei die elke maand huis-aan-huis wordt verspreid (67%) en in de kleine uitgave van het gemeentenieuws die elke maand huis-aan-huis wordt verspreid (52%) bekeken.

Ook drie kwart (76%) volgt het nieuws over wat er in de gemeentepolitiek wordt besproken en besloten. Zes op de tien (61%) leest dit in de grote en kleine uitgave van het gemeentenieuws.

Een derde (32%) vindt dat er in de grote en kleine uitgave van het gemeentenieuws voldoende informatie staat over wat er tijdens de gemeenteraad en de rondetafelgesprekken wordt besproken en besloten. Een even groot deel (32%) vindt dit niet.

Ruim negen op de tien (93%) zou (misschien) artikelen over wat er in de gemeenteraad en/of RTG’s wordt besproken en besloten, willen lezen in de grote en kleine uitgave van het gemeentenieuws.

Acht op de tien (79%) zou (misschien) columns van burgemeester en wethouders willen lezen en zeven op de tien (70%) zou (misschien) columns van raadsleden in de grote en kleine uitgave van het gemeentenieuws willen lezen.

Wat doen we met de uitkomsten?

De gemeente Blaricum gebruikt de resultaten om de communicatie vanuit de gemeente te verbeteren. Diverse acties worden de komende tijd hiervoor uitgewerkt.