Resultaten onderzoek woningbouw

Onlangs werd een onderzoek gehouden over woningbouw in de gemeente Bladel via het digitale inwonerspanel. Aan dit onderzoek deden 601 deelnemers mee. Ze kregen verschillende stellingen over woningbouw voorgelegd. De opvallendste resultaten leest u hier.

Ruim de helft (54%) van de deelnemers ziet liever dat de gemeente Bladel de open gebieden tussen twee kernen bebouwt dan dat er een volledig nieuwe kern ontwikkeld wordt.

Vier op de tien deelnemers vindt dat ook buiten de centrumgebieden gestapelde bebouwing gerealiseerd moet kunnen worden (43%).

Twee derde van de deelnemers (65%) ziet liever niet dat er een nieuwe kern ontwikkeld wordt in plaats van dat de bestaande kernen uitgebreid worden. Bijna de helft (48%) geeft niet de voorkeur aan meer en hoger bouwen in de dorpskernen. Ze bouwen liever aan de randen van de kernen.

De volgende manieren van groei spreken de deelnemers het meest aan:

  • Alle kernen (gelijk) uitbreiden (49%);
  • Groei aan de randen van de kernen (42%);
  • Meer en hoger bouwen in de bestaande dorpskernen (36%).

Twee derde van de deelnemers (66%) is het eens met de uitspraak dat het buitengebied dat niet aan de dorpsranden ligt, niet bestemd is voor nieuwe woningbouwlocaties. Zes op de tien (62%) ziet graag dat de gemeente bouwt op eigen tempo in plaats van meegaat in de extra woningbehoefte vanuit de Brainportregio.

Vier op tien deelnemers (41%) vindt het verbeteren van de woonkwaliteit in de bestaande wijken belangrijker dan het bouwen van nieuwe extra woningen.