Overlast buitengebieden

U heeft samen met 680 andere mensen meegedaan aan de peiling ‘Overlast Buitengebieden’ van het Inwonerspanel Bladel van april 2018. Hiervoor willen wij u hartelijk bedanken. De gemeente gebruikt de uitkomsten om het beleid te verbeteren. De gemeente neemt daarnaast tips voor het mooier, schoner en veiliger maken van de natuurgebieden serieus en gaat daarmee zoveel mogelijk aan de slag.
In 2015 werd door de gemeente geconstateerd dat de overlast in de natuurgebieden enorm was gestegen. Het ging vooral om gemotoriseerd verkeer, afvaldumpingen, loslopende honden, stropers en vandalisme. Een trend die in heel Noord-Brabant merkbaar is. De gemeente Bladel startte een project om deze overlast te verminderen. De aanpak richt zich op handhaving, fysieke afsluitingen en bewustwording. Bewustwording is alleen te meten door middel van een onderzoek. Daarom ontving u de vragen via het Inwonerspanel Bladel.

Het doel van het onderzoek is om te bepalen in hoeverre men op de hoogte is van de regels en in welke mate er begrip is voor die regels. Ook wilde de gemeente weten of mensen overlast melden als ze het signaleren. En als ze dat niet doen, waarom niet. Daarnaast was de gemeente ook benieuwd naar tips voor mooiere, schonere en veiligere natuurgebieden.

Algemene resultaten
Een paar opvallende resultaten uit de vragen en uit de open reacties zijn:
46% van de respondenten ervaart overlast in de natuurgebieden.
12% van alle deelnemers merkte op meer toezicht en handhaving te wensen.
6% van de mensen schreef graag meer en/of betere recreatieve faciliteiten te willen (o.a. meer en betere routes en parkeerplaatsen, bredere fietspaden, bankjes en sportieve faciliteiten)
6% van de mensen schreef over de te smalle fietspaden in – met name – de Cartierheide
3% van de respondenten vraagt om meer hondenlosloopgebieden.

Over het verbod op dumpen van snoeiafval is de meeste kennis en hiervoor is ook veel draagvlak, gevolgd door het verbod op loslopende honden. Wat betreft de regels betreffende gemotoriseerd verkeer, mountainbikeroutes en de melding– en (soms) vergunning– plicht is nog verbetering mogelijk.
Melden wordt door de meerderheid van de respondenten als zinvol gezien, en de meerderheid is neutraal tot positief over de maatregelen die de gemeente neemt tegen ongewenste activiteiten.

Wilt u het hele rapport met de resultaten van het onderzoek inzien?