Openluchtwater

De gemeente Bladel wil bij het inrichten van gebieden zoals de Egyptische Poort (en andere locaties) rekening houden met wat inwoners van de gemeente Bladel wel of niet zouden willen als het gaat om openluchtwater. Onlangs werd daar een onderzoek naar gedaan via het inwonerspanel van de gemeente Bladel. Aan dat onderzoek deden u en nog 605 andere mensen mee. De gemeente Bladel wil u hartelijk bedanken voor uw deelname!

Inmiddels zijn de resultaten van het onderzoek bekend. Het viel op dat de enquête vooral werd ingevuld door mensen van 50 jaar en ouder. Helaas deden erg weinig mensen mee van 34 jaar en jonger. Daardoor zijn de resultaten niet helemaal te vertalen naar de (gemiddelde) mening van de inwoners van de gemeente. Toch geven de resultaten wel een goede indicatie van de behoefte die de inwoners hebben als het gaat om openluchtwater. Hier volgt een greep uit de resultaten.

Van de respondenten geeft 61% aan in openluchtwater in de omgeving te zwemmen. Locaties die vooral bezocht worden, zijn het E3 strand en Ter Spegelt in Eersel en het Zilvermeer in Mol. 36% van de inwoners die meededen aan het onderzoek gaat voornamelijk met kinderen t/m 12 jaar zwemmen.

Van de respondenten mist 49% een recreatief openluchtwater dichtbij, 30% mist het niet (vooral omdat ze niet zwemmen of vinden dat er voldoende aanbod is in de regio) en 20% heeft er geen mening over. De meeste respondenten (61%) vinden dat een openluchtwater op een afgesloten terrein moet liggen met een hek eromheen. Tot slot geeft 70% van de respondenten aan bereid te zijn entree te betalen voor een recreatief openluchtwater in de gemeente.

Wilt u de resultaten van het onderzoek nalezen?