Openbare ruimte

Enkele maanden geleden is er een onderzoek geweest van het Inwonerspanel gemeente Bladel. Het ging over de beleving van de openbare ruimte. Aan het onderzoek deden 608 mensen mee. Als u aan dit onderzoek heeft deelgenomen, dan willen we u daarvoor hartelijk danken.

Er werd onder andere gevraagd naar de begaanbaarheid van voet- en fietspaden, de kwaliteit van het wegdek en het op elkaar aansluiten van voet- en fietspaden. Twee derde van de mensen (66%) blijkt daarmee zeer tevreden en 15% is ontevreden. In een volgend deel van het onderzoek ging over het openbaar groen. Ruim twee derde van de mensen (68%) wil geen groen opofferen voor extra parkeerplaatsen. De kwaliteit van het groen wordt door de helft van de mensen als goed ervaren en een kwart heeft een neutrale mening. Het derde onderdeel ging over de openbare verlichting. Van de respondenten is 63% zeer tevreden over de openbare verlichting. Toch zijn er ook kritische geluiden. Met name in Hoogeloon vinden mensen dat het dorp slecht verlicht is. Verder werden opmerkingen gegeven zoals ‘Ledverlichting geeft te weinig licht’ en ook ‘Ledverlichting geeft te fel licht’. Van bepaalde straten werd aangegeven dat er veel donkere plekken zijn en dat mensen dat vervelend vinden.

Er zijn veel waardevolle opmerkingen geplaatst door de mensen die mee hebben gedaan. Die worden verder geanalyseerd. De gemeente Bladel neemt de resultaten mee bij het onderhoud en de verdere ontwikkeling van de openbare ruimte.

Wilt u de resultaten van het onderzoek nalezen?