Beleving extreem weer

Eind vorig jaar werd aan de deelnemers van het inwonerpanel van de gemeente Bladel een enquête voorgelegd over hoe extreem weer (en de gevolgen daarvan) wordt ervaren.

Uit de resultaten valt onder andere op dat deelnemers aan de enquête zich bewust zijn van het veranderen van het klimaat. Zij vinden dat zij samen met de gemeente Bladel verantwoordelijk zijn voor het nemen van maatregelen. Deelnemers aan de enquête willen graag goede voorlichting over de te nemen maatregelen. Een kwart van de respondenten ervaart stankoverlast vanuit de riolering.
Drie op de tien deelnemers aan het onderzoek willen meer groen in de openbare ruimte en vinden dat dit ten koste mag gaan van parkeerplaatsen. Daartegenover staat dat vier op de tien inwoners vinden dat meer groen niet ten koste mag gaan van parkeerplaatsen.
Naast antwoorden op vragen die de gemeente stelt, kwamen er ook veel losse opmerkingen binnen. De gemeente gaat aan de slag met de uitkomsten van het onderzoek. Het wordt voor een deel gebruikt bij het maken van nieuw beleid.

Ervaart u stankoverlast?
De stankoverlast die soms wordt ervaren door de riolering kan verschillende oorzaken hebben. Als het ligt aan de beluchting van de riolering is de stankoverlast meestal redelijk gemakkelijk op te lossen. Ervaart u zelf overlast en wilt u weten wat de oorzaak is, kijk dan op: www.bladel.nl. Stank uit de riolering kan ook gemeld worden via www.verbeterdebuurt.nl/gemeente/bladel/.

Ook dit jaar zal er een aantal keer om uw mening worden gevraagd. Wij hopen ook dan weer op uw deelname te mogen rekenen.