Co-housing

Resultaten onderzoek Inwonerspanel over co-housing en gemeenschappelijk wonen

In april werd via het Inwonerspanel onderzoek gedaan naar de mening van inwoners over co-housing en gemeenschappelijk wonen en hun interesse om deel te nemen aan een dergelijke woonvorm. Aan dit onderzoek deden 603 mensen mee, een respons van 67%. Helaas was de jongere doelgroep (16 tot 35 jaar) onvoldoende vertegenwoordigd; zij maakten slechts 5,7% uit van de groep respondenten. Desondanks geven de resultaten wel een goede indicatie. De gemeente gebruikt deze resultaten voor een eerste behoeftepeiling.

Uit de resultaten blijkt onder andere dat 55% van de respondenten al voor dit onderzoek bekend was met gemeenschappelijk wonen, 67% geeft aan er nog niet eerder over nagedacht te hebben om te wonen in een woongemeenschap. De meerderheid vindt ‘ruimte voor groen’, ‘omkijken naar elkaar als buren’ en ‘wonen in een buurt met meerdere generaties’ belangrijke aspecten van wonen.

Het merendeel van de respondenten (70%) vindt ‘er voor elkaar zijn’ het grootste voordeel van gemeenschappelijk wonen. Een stukje zeggenschap opgeven (63%) en gezamenlijke dingen moeten doen in goed overleg (60%) worden genoemd als de grootste nadelen van gemeenschappelijk wonen.

Op de vraag of er interesse is in co-housing of gemeenschappelijk wonen, reageren de meesten niet positief. Eén op de tien respondenten (9%) is geïnteresseerd in gemeenschappelijk wonen. Drie op de tien (29%) zegt misschien en zes op de tien (58%) is niet geïnteresseerd. Een kleine groep respondenten (7%) is geïnteresseerd in co-housing. Een kwart (25%) zegt misschien geïnteresseerd te zijn en bijna twee derde (64%) is niet geïnteresseerd. Respondenten van 50 jaar en ouder zijn iets meer geïnteresseerd in deze twee vormen van wonen dan respondenten jonger dan 50 jaar.

Vier op de tien respondenten (42%) geeft aan dat hun voorkeur uitgaat naar kopen als er gekozen zou worden voor gemeenschappelijk wonen. Een kwart (26%) kiest voor huren en een derde (32%) heeft geen voorkeur. Respondenten jonger dan 65 jaar geven meer de voorkeur aan kopen dan respondenten van 65 jaar of ouder.

Het volledige rapport met de resultaten van het onderzoek kunt u vinden via de knop op deze pagina.