Afval

Vorig jaar deed de gemeente in een huis-aan-huis brief en in de weekkrant een oproep aan inwoners om zich aan te melden voor het digitale inwonerspanel. Op die manier kunnen inwoners laten weten wat ze van bepaalde onderwerpen vinden. Bijna 800 mensen uit alle leeftijdscategorieën meldden zich aan; een heel mooi aantal.

Het eerste onderwerp van het Inwonerspanel van de gemeente Bladel ging over de afvaldienstverlening. Het onderzoek werd in december gedaan en 680 mensen deden eraan mee. De gemeente wilde onder andere weten wat mensen vonden van de wijzigingen in het gemeentelijk afvalbeleid. Die wijzigingen werden in 2015 doorgevoerd om afvalscheiding te stimuleren. Er werd toen gestart met het tweewekelijks gescheiden inzamelen van plastic, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD). Het restafval werd sindsdien nog maar één keer per vier weken ingezameld. De inzameling van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) bleef gelijk. De ledigingstarieven voor restafval (duur) en GFT (goedkoop) werden uit elkaar gehaald.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat het merendeel van de respondenten (zeer) tevreden is over de maatregelen die genomen zijn. Een ruime meerderheid van de respondenten is bovendien (zeer) tevreden over de ophaalfrequentie van GFT, PMD en restafval.
Ruim driekwart van de respondenten is tevreden met het volume van hun afvalcontainers voor restafval en GFT.Van de respondenten is 47% bereid om een hogere afvalstoffenheffing te betalen als daarmee werkgelegenheid geboden kan worden aan mensen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt. En 45% van de mensen is bereid om tot 10 kilometer verder te rijden naar de milieustraat dan nu, als het zo zou zijn dat milieustraten in de toekomst samengevoegd zouden worden.

Er werd ook een aantal kritische kanttekeningen geplaatst. Zo ervaren veel respondenten de containers bij de milieustraat als te hoog en de trappen te gevaarlijk om met grote of zware voorwerpen op te klimmen. Daarnaast worden de poorttarieven bij de milieustraat als (te) hoog ervaren.

Een aantal respondenten vindt dat er meer en beter gehandhaafd moet worden op het achterlaten van afval op plaatsen die daar niet voor bestemd zijn. Tenslotte hebben diverse respondenten vragen gesteld en/of opmerkingen gemaakt over zaken, waarvan de gemeente vooraf dacht dat die voor iedereen duidelijk waren. Om onduidelijkheden weg te nemen gaat de gemeente extra aandacht besteden aan de communicatie over afvalzaken. Alle uitkomsten van het onderzoek worden betrokken bij de vormgeving van het toekomstige afvalbeleid van de gemeente Bladel.