Regio Deal Foodvalley

Over het onderzoek

Gemeenten, ondernemers en kennisinstellingen in de Regio Foodvalley werken sinds 2019 in een aantal projecten aan de toekomst van de landbouw in de regio. Ook zijn er projecten over eetgewoontes en het welzijn van de inwoners van de regio en projecten over hoe inwoners hun leefomgeving ervaren. In september 2022 is aan de leden van de inwonerpanels van de gemeenten Veenendaal, Ede, Barneveld, Scherpenzeel en Rhenen gevraagd een vragenlijst in te vullen over eetgewoontes, het kopen van streekproducten, boodschappen doen in de supermarkt of in een boerderijwinkel en over hoe ze de natuur in hun omgeving waarderen.

Reacties (respons)

2.939 respondenten hebben de vragenlijst ingevuld. Omdat in de groep respondenten jongere mensen en vrouwen ondervertegenwoordigd waren, hebben de onderzoekers hun antwoorden zwaarder laten meewegen. Zo krijgen we een beeld dat meer representatief is voor de inwoners van de Regio Foodvalley.

Samenvatting van de resultaten

Eetgewoontes en boodschappen doen

  • 45% van de inwoners koopt éénmaal per maand of vaker in de supermarkt of bij een bezorgservice producten uit de Regio Foodvalley. 13% doet dat (bijna) nooit.
  • 29% van de inwoners koopt éénmaal per maand of vaker producten bij een boerderij of een boerderijwinkel in de Regio Foodvalley. 36% doet dat (bijna) nooit.
  • 1% van de inwoners heeft een groentepakket van een boer (of een aantal boeren) uit de Regio Foodvalley.
  • 25% van de RFV-inwoners verbouwt groente en/of fruit in zijn tuin of in zijn volkstuin.
  • 53% van de inwoners eet (bijna) elke dag vlees. 40% van de inwoners eet driemaal-per-week-of-minder vlees.
  • 7% van de inwoners is vegetariër.
  • 46% van de inwoners vindt het leuk om regelmatig uitgebreid te koken.
  • 33% van de inwoners koopt regelmatig producten die met extra aandacht voor het milieu, gezondheid of dierenwelzijn worden gemaakt. 16% van de inwoners doet dit (bijna) altijd en 51% van de inwoners dit nooit of soms (of weet dit niet).

Waardering voor het landschap

  • 32% van de inwoners vindt dat het natuurlandschap in hun regio vergeleken met 5 jaar geleden over het algemeen (veel) lelijker is geworden. 16% van de inwoners vindt het natuurlandschap (veel) mooier geworden.
  • 41% van de inwoners verwacht dat het natuurlandschap in hun regio in de komende 5 jaar lelijker zal worden. 19% van de inwoners verwacht dat het natuurlandschap in hun regio in de komende 5 jaar mooier zal worden.

Wat doen we met de uitkomsten?

De onderzoekers gaan de uitkomsten nog met deskundigen en inwoners van de regio bespreken om ze beter te kunnen interpreteren. Op basis daarvan geven de onderzoekers adviezen aan de gemeenten.