Groen, bomen en biodiversiteit

Onlangs werd aan u als lid van het Inwonerspanel van de gemeente Barneveld een enquête voorgelegd. Deze ging over groen, bomen en biodiversiteit. Als u aan dit onderzoek heeft deelgenomen, danken wij u daarvoor. De resultaten van het onderzoek zijn bekend.

Uit de resultaten blijkt dat u een groene omgeving en de aanwezige bomen belangrijk vindt. Bestaande beplanting moet bij voorkeur blijven en bij ruimtelijke ontwikkelingen mag beplanting alleen wijken als er nieuw groen voor terug komt. U staat positief tegenover het vergroten van biodiversiteit door de gemeente door aangepast maaibeheer en meer aandacht voor biodiversiteit binnen projecten en plantsoenen. Zelf onderneemt u in eigen tuin ook acties om biodiversiteit te vergroten door meer beplanting, het plaatsen van nestkasten en het verwijderen van tegels. Tot slot heeft u ook veelvuldig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zelf een aanvulling te geven of een suggestie te doen. Deze suggesties betreffen verbeteringen in beleid, inrichting en beheer van het openbare groen. Wij nemen uw aanvullingen en suggesties graag mee in toekomstige beleids- en beheerplannen en bij uit te voeren projecten.

Circa 170 deelnemers hebben aangegeven dat zij graag willen dat de gemeente contact met hen opneemt. Wij zullen dit van het najaar doen.