Duurzaamheid

Onlangs werd aan u als lid van het Inwonerspanel van de gemeente Barneveld een enquête voorgelegd. Deze ging over het verduurzamen van Barneveld. Als u aan dit onderzoek heeft deelgenomen, danken wij u daarvoor hartelijk.

De resultaten van het onderzoek zijn bekend. Het blijkt dat u als inwoner over het algemeen goed op de hoogte bent over het verduurzamen van uw woning. Voor een kleine groep was het toch nog een verrassing dat we als Gemeente Barneveld in de toekomst streven naar aardgasvrij wonen. We zijn blij dat een groot gedeelte van de respondenten bereid is een duurzame investering te doen in hun eigen woning.
Wij gaan met de uitkomsten van het onderzoek aan de slag om nog duurzamer te worden in onze gemeente en u meer te betrekken.