Cybercriminaliteit

Over het onderzoek

In opdracht van gemeente Barneveld heeft onderzoeksbureau Research 2Evolve een onderzoek uitgevoerd onder de leden van het inwonerspanel over cybercriminaliteit. De resultaten van deze vragenlijst worden gebruikt voor wetenschappelijke en praktijkgerichte publicaties en een advies aan de gemeente Barneveld over de aanpak van cybercriminaliteit.

Reacties (respons)

Het onderzoek is uitgevoerd van 10 mei tot en met 26 mei 2022. 701 panelleden zijn uitgenodigd. Uiteindelijk hebben 297 panelleden de vragenlijst ingevuld, wat neerkomt op een respons van 42%. Niet-panelleden hebben ook de mogelijkheid gekregen om de vragenlijst in te vullen. 43 inwoners hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid via een zogenaamde open link. In totaal hebben 340 inwoners deelgenomen aan het onderzoek.

 • 16 t/m 34 jaar: 43 reacties
 • 35 t/m 49 jaar: 65 reacties
 • 50 t/m 64 jaar: 114 reacties
 • 65 jaar en ouder: 109 reacties
 • Onbekend: 9 reacties

Samenvatting van de resultaten

Acht op tien deelnemers (81%) maakt meerdere keren per dag of vaker gebruik van het internet 

 • De deelnemers zijn het vaakst online voor ontspanning (61%), werk (59%) en sociale contacten (57%).
 • De grootste groep deelnemers (44%) koopt minimaal 1 keer per maand bij een webshop. Ruim een derde (36%) doet dit minimaal 1 keer per jaar en één op de tien deelnemers (11%) iedere week. Deelnemers jonger dan 50 jaar kopen vaker bij een webshop.
 • Ruim een derde van de deelnemers (36%) verhandelt minimaal 1 keer per jaar spullen via een online platform. Twee op de tien (20%) doet dit minder dan 1 keer per jaar en een kwart (25%) doet dit nooit.
 • Een kwart van de deelnemers (25%) downloadt of streamt films, muziek, games en/of software op illegale wijze.

In de afgelopen 2 jaar:

 • heeft bijna een kwart (23%) van de deelnemers berichtjes gehad van iemand die zich voordeed als een vriend of familielid die in acute geldnood was.
 • is één op de zeven (15%) deelnemers slachtoffer geworden van de andere vormen van cybercriminaliteit.
 • is één op de zeven (14%) deelnemers opgelicht bij het kopen/verkopen via internet. Bij deelnemers jonger dan 35 jaar is dit één op de vijf (21%).
 • is bij één op de veertien (7%) deelnemers ingebroken of ingelogd op een apparaat, e-mailaccount, website of social media-account door iemand met kwade bedoelingen.
 • is één op de twintig (6%) deelnemers bedreigt via internet. Bij deelnemers jonger dan 35 jaar is dit één op de acht (12%).
 • is bij één op de twintig (4%) deelnemers de computer, laptop, tablet of smartphone door een virus vastgelopen, kapot gegaan of gecrasht.
 • is één op de vijftig (2%) deelnemers via het internet getreiterd of gepest.

Meer dan de helft van de deelnemers (55%) gebruikt (soms/regelmatig) dezelfde wachtwoorden voor applicaties en/of accounts

 • Eén op de zes deelnemers (17%) maakt geen back-up van belangrijke bestanden.
 • Eén op de twintig deelnemers (5%) installeert geen updates voor de apps of software. Bij deelnemers van 65 jaar of ouder is dit één op de tien (10%).
 • De meeste deelnemers (85%) openen geen bijlagen of linkjes als de e-mail van een onbekende afzender komt. Ook zijn de meeste (92%) voorzichtig met het accepteren van sociale media connectieverzoeken van onbekenden.
 • Eén op de acht deelnemers (13%) controleert niet de privacy-instellingen op apparaten, apps of sociale media.
 • Eén op de zeven deelnemers (14%) scant niet op virussen en andere kwaadwillende software. Bij deelnemers jonger dan 35 jaar is dit één op de vijf (19%).

Negen op de tien deelnemers (91%) is zich bewust van de risico’s op cybercriminaliteit

 • Een kwart (24%) van de deelnemers denkt dat de kans klein is dat zij te maken krijgen met cybercriminaliteit. Bij deelnemers jonger dan 35 jaar is dit een derde (33%).
 • Ruim vier op de tien (43%) deelnemers maakt zich zorgen om misschien slachtoffer te worden van cybercriminaliteit. Bij deelnemers jonger dan 35 jaar is dit een derde (33%).

Een derde (33%) vindt dat de gemeente te weinig doet om haar inwoners bewust te maken van de gevaren op het internet

 • Vier op de tien (39%) verwacht van de gemeente dat zij een grote rol speelt in de preventie van cybercriminaliteit.
 • Een derde van de deelnemers (35%) vindt niet dat de gemeente zich meer moet richten op cybercriminaliteit dan op offline criminaliteit. De grootste groep (53%) deelnemers staat hier neutraal in.

Wat doen we met de uitkomsten?

Door dit onderzoek heeft de gemeente een beter beeld gekregen van slachtofferschap van cybercriminaliteit in de gemeente Barneveld. Ook is duidelijker geworden wat inwoners verwachten van de gemeente. Op basis van deze resultaten wordt er door de gemeente een plan van aanpak gemaakt, dat toegespitst is op de verschillende doelgroepen. Dankzij dit preventieve beleid hoopt de gemeente te bereiken dat er in de toekomst minder mensen slachtoffer worden van cybercriminaliteit.