Bereikbaarheid

Onlangs werd aan u als lid van het Inwonerspanel van de gemeente Barneveld een enquête voorgelegd. Deze ging over de bereikbaarheid van Barneveld bij (weg)werkzaamheden. Als u aan dit onderzoek heeft deelgenomen, danken wij u daarvoor hartelijk.

De resultaten van het onderzoek zijn bekend. Het blijkt dat u als inwoner over het algemeen goed op de hoogte bent van (weg)werkzaamheden in de gemeente. Ook weet u meestal wat er aan de hand is. De gemeentepagina in de Barneveldse krant is daarbij op dit moment uw belangrijkste informatiebron. Als het gaat om werkzaamheden in uw directe woonomgeving wilt u het liefst persoonlijk op de hoogte worden gesteld door een brief of digitale nieuwsbrief. Gaat het om werkzaamheden op uw route, dan hebben een digitale nieuwsbrief en de gemeentepagina uw voorkeur.
Wij gaan met de uitkomsten van het onderzoek aan de slag om onze communicatie rondom (weg)werkzaamheden in onze gemeente te verbeteren.