Natuurbegraven

Afgelopen mei heeft u deel genomen aan een enquête over begraven en natuur begraven in de gemeente Barneveld. Hiervoor heeft u vragen beantwoord over begraven of cremeren, de kosten en interesse voor natuurbegraven. Bedankt voor het invullen van de enquête!

Uit de resultaten blijkt dat een begrafenis de voorkeur heeft en er een voorkeur is voor begraven in de kern waar men ook woont. De bekendheid met natuurbegraven is groot. Het is een optie die zeker bij meer dan de helft van de respondenten besproken zou kunnen worden als keuze. De kennis over mogelijkheden bij natuurbegraven als geen blijvende herinneringsmonumenten, geringe faciliteiten, grafrust voor onbepaalde tijd etc. is groot.

De resultaten van de enquête zijn verwerkt in een voorstel aan het college van B&W. De gemeente Barneveld heeft een positieve grondhouding ten aanzien van natuurbegraafplaatsen, zeker gezien de interesse vanuit de enquête, maar gaat deze niet zelf realiseren vanwege de beperkte mogelijkheden binnen de gemeente. Wel staat de gemeente Barneveld open voor initiatieven van derden om een natuurbegraafplaats te realiseren. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over het betreffende college voorstel.