Afvalscheiding

Over het onderzoek

Afgelopen jaar heeft gemeente Barneveld via sociale mediakanalen, nieuwsberichten in de AfvalWijzer en de Barneveldse Krant tips gedeeld voor het beter scheiden en verminderen van afval. Gemeente Barneveld is benieuwd hoe de inwoners deze tips hebben ervaren en welke invloed zij hebben gehad op de afvalscheiding. In opdracht van gemeente Barneveld heeft onderzoeksbureau Research 2Evolve een onderzoek uitgevoerd onder de leden van inwonerspanel Barneveld om dit te weten te komen.

Reacties (respons)

Het onderzoek is uitgevoerd van 31 mei tot en met 19 juni 2022. 700 panelleden zijn uitgenodigd. Uiteindelijk hebben 485 panelleden de vragenlijst ingevuld, wat neerkomt op een respons van 69%. Niet-panelleden hebben ook de mogelijkheid gekregen om de vragenlijst in te vullen. 322 inwoners hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid via een zogenaamde open link. In totaal hebben 807 inwoners deelgenomen aan het onderzoek.

  • 16 t/m 34 jaar: 111 reacties
  • 35 t/m 49 jaar: 219 reacties
  • 50 t/m 64 jaar: 255 reacties
  • 65 jaar en ouder: 204 reacties
  • Onbekend: 18 reacties

Samenvatting van de resultaten

Acht op de tien deelnemers (82%) vindt de afvalinzameling in het algemeen (zeer) goed. Deelnemers met eigen kliko’s bij de woning beoordelen de afvalinzameling hoger dan deelnemers die gebruik maken van gezamenlijke afvalcontainers, namelijk 83% en 63% beoordeelt de inzameling als (zeer) goed.

Ruim acht op de tien (84%) vinden de mogelijkheden om afval gescheiden aan te bieden (zeer) goed. Deelnemers vinden het duidelijk welk afval in welke kliko moet. Al het afval kan gescheiden worden in containers en bij de milieustraat.

De meest bekende en gebruikte mogelijkheden bij het goed scheiden van afval zijn de glasbakken (94%) en de Milieustraat (91%). Drie kwart kent en gebruikt de AfvalWijzer (76%) en textielcontainers (76%). Deelnemers met eigen kliko’s bij de woning zijn meer bekend met de afvalwijzer dan deelnemers die gebruik maken van gezamenlijke afvalcontainers (respectievelijk 94% en 81%). Deelnemers met eigen kliko’s bij de woning (79%) gebruiken de Afvalwijzer vaker dan deelnemers die gebruik maken van gezamenlijke afvalcontainers (44%).

De minst bekende mogelijkheden zijn de GFT-kliko bij appartement complex en etensresten emmer voor in de keuken (betreft alleen gezamenlijke afvalcontainers) en het gratis aan huis laten ophalen van wit- en bruingoed, de helft kent dit niet (namelijk 54% en 49%).

Mogelijkheden die wel bekend zijn maar niet gebruikt worden zijn met name luiercontainers (76%) en het betaald laten ophalen van grofvuil (63%).

De tips die het afgelopen jaar gedeeld zijn voor het beter scheiden en verminderen van afval zijn met name gezien in de Barneveldse Krant (52%) en de digitale nieuwsbrief van gemeente Barneveld (30%).

Een kwart (26%) denkt dat ze door de campagne #afvalscheidendoejezo beter afval is gaan scheiden.

Vier op de tien (42%) deelnemers heeft de twee stickers ontvangen die ongeveer een jaar geleden via een envelop in de Barneveldse Krant verstuurd zijn. Van de deelnemers die de stickers hebben ontvangen, heeft drie op de tien (31%) de stickers op de kliko’s geplakt en de bijna de helft (47%) heeft de stickers bewaard. Drie op de tien (32%) geeft aan dat ze door de stickers beter afval zijn gaan scheiden.

Negen op de tien (91%) vindt het belangrijk dat hun afval zoveel mogelijk gerecycled wordt tot grondstoffen voor nieuwe producten.

Bijna alle deelnemers weten dat van het ingezamelde PMD nieuwe producten worden gemaakt (93%), dat van het ingezamelde GFT compost en biogas worden gemaakt (88%) en dat van al het verpakkingsglas dat in de glasbak wordt gegooid, 100% oneindig vaak gerecycled wordt (82%).

Als men twijfelt in welke bak het afval mag of waar het gelaten kan worden, zoekt men dit het vaakst op in het Afval ABC van de AfvalWijzer (47%). Daarnaast geeft men aan bij twijfel het afval bij het restafval te gooien of het op te zoeken op internet (via Google).

Deelnemers ontvangen het liefst informatie over het goed scheiden van hun afval via de app of website van www.mijnafvalwijzer.nl (63%). Deelnemers jonger dan 35 jaar noemen dit vaker dan deelnemers van 35 jaar of ouder.

Als tips voor andere inwoners om afval te voorkomen of afval beter te scheiden wordt onder andere het voorkomen van afval, bewuster / met minder verpakkingsmateriaal inkopen, hergebruiken en achteraf scheiden genoemd.

Wat doen we met de uitkomsten?

De uitkomsten van dit onderzoek gebruiken we om de communicatie rondom afval scheiden in de gemeente Barneveld te verbeteren.