Aanslagbiljet

Over het onderzoek

De gemeente Barneveld wil in 2022 een nieuwe belastingaanslag gaan gebruiken. De belastingaanslag is een brief waarop staat welke gemeentelijke belastingen inwoners moeten betalen en eventueel hoe zij dit kunnen doen. De gemeente vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen de belastingaanslag begrijpen. In opdracht van gemeente Barneveld heeft het onderzoeksbureau Research 2Evolve een onderzoek over de nieuwe belastingaanslag uitgevoerd onder de leden van het inwonerspanel Barneveld. Door dit onderzoek wil de gemeente een beeld krijgen of het voor de lezers nodig is om nog iets aan te passen zodat de brief nog beter wordt begrepen

Reacties (respons)

Het onderzoek is uitgevoerd in november 2021. Er zijn 735 panelleden uitgenodigd, uiteindelijk hebben 328 panelleden de vragenlijst ingevuld, wat neerkomt op een respons van 45%.

Aantal reacties per leeftijd:

 • 16 t/m 34 jaar: 28 reacties
 • 35 t/m 49 jaar: 75 reacties
 • 50 t/m 64 jaar: 122 reacties
 • 65 jaar en ouder: 103 reacties

Vergeleken met de bevolking van de gemeente Barneveld zijn er te weinig reacties van inwoners tussen de 16 en 34 jaar en te veel van 50 jaar en ouder. Door het toevoegen van een weging op leeftijd zijn de resultaten aangepast. Op deze manier geven de resultaten een beter beeld van de bevolking van Barneveld.

Samenvatting van de resultaten

Deelnemers hebben twee verschillende aanslagbiljetten moeten beoordelen. Tussen de twee aanslagen was het grootste verschil wel of geen QR-code voor het betalen van de gemeentelijke belastingen.

 

Aanslagbiljet gemeentelijke belastingen zonder QR-code

Aanslagbiljet versie 1 zonder QR-code

Bij dit aanslagbiljet:

 • Vindt acht op de tien (80%) deelnemers dat de gemeente gebruik maakt van begrijpelijke taal.
 • Vindt ruim acht op de tien (84%) deelnemers het duidelijk hoe zij bezwaar moeten indienen tegen de belasting aanslag.
 • Vindt ruim negen op de tien (94%) deelnemers dat het aanslagnummer makkelijk te vinden is op het aanslagbiljet.

Aanslagbiljet gemeentelijke belastingen met QR-code

Aanslagbiljet versie 2 met QR-code

Bij dit aanslagbiljet:

 • Vindt bijna acht op de tien (78%) deelnemers dat de gemeente begrijpelijke taal gebruikt.
 • Vindt acht op de tien (82%) deelnemers het duidelijk hoe zij bezwaar moeten maken tegen de belasting aanslag.
 • Weet acht op de tien deelnemers (82%) wat zij moeten doen als zij het bedrag in één keer willen betalen.
 • Vindt acht op de tien (83%) deelnemers het duidelijk wat zij moeten doen om een automatische incasso aan te vragen.
 • Zou ruim vier op de tien (44%) deelnemers gebruik maken van de QR-code om het bedrag in één keer of in termijnen te betalen.

Deelnemers die gebruik zouden maken van de QR-code, doen dit omdat zij het makkelijk, snel en eenvoudig vinden. Wel zijn er deelnemers die aangeven dat niet iedereen gebruik kan of wil maken van een QR-code of niet weten hoe zij hier gebruik van kunnen maken.

Tip van een deelnemer: “Een QR-code kan ook gescand worden met de camera van een smartphone”

Wat doen we met de uitkomsten?

Als gemeente zijn we blij met de cijfermatige uitkomsten (percentages) van de peiling. Dit steunt ons in de gedachte dat het nieuwe ontwerp voldoet aan de bedoeling die we ermee hadden. Ook zijn we dankbaar voor het feit dat zo veel inwoners de moeite hebben willen nemen om de vragen te beantwoorden!

De lijst met alle reacties bij de open vragen hebben we volledig met elkaar doorgenomen. Dit heeft rechtstreeks geleid tot aanpassingen in bijvoorbeeld tekst volgorde, woordkeus en bladverdeling. We waren dus blij met de diverse suggesties, omdat dit ons nog meer leerde over hoe zaken op de lezer kunnen overkomen. Het gaf ons de kans om dit nog vooraf om te zetten in verbeteringen van de belastingaanslag. Op dit moment wordt het nieuwe biljet al ingebouwd in onze systemen, zodat we deze in 2022 naar iedereen kunnen versturen.